Грађевинска инспекција

ГОДИШЊИ ПЛАН - Грађевинска инспекција

- за 2023. годину, Сагласност на план грађевинске инспекције

- за 2022. годину
- за 2021. годину

- за 2020. годину

- за 2019. годину

- за 2018. годину

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ - Грађевинска инспекција

- за 2022. годину

- за 2021. годину

- за 2020. годину

- за 2019. годину

- за 2018. годину

- за 2017. годину

 

Оперативни план грађевинске инспекције за 2021. годину

Оперативни план грађевинске инспекције за 2022. годину

Оперативни план грађевинске инспекције за 2023. годину

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - Закон о планирању и изградњи

Контролна листа бр. 1 - по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

Контролна листа  бр. 2 - по издатом Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

Контролна листа  бр. 3 - по обавештењу о завршетку темеља

Контролна листа  бр. 4 - по завршеној конструкцији објекта

Контролна листа  бр. 5 - по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ - Закон о становању и одржавању зграда

КЛ-007-02_01 - Програм одрзавања зграде и опсте стање зграде

КЛ-008-01_00 - Безбедност зграде - стање конструктивних грађевинских елемената зграде

КЛ-009-01_00 - Безбедност зграде - стање других грађевинских елемената зграде

КЛ-010-01_00 - Безбедност зграде - стање уређаја и опреме зграде

КЛ-011-01_00 - Безбедност зграде - стање инсталација зграде

КЛ-012-01_00 - Безбедност зграде - стање опреме и других елемената зграде

 

ЗАПИСНИК о инспекцијском надзору

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg